Galeri Pusat Kecemerlangan Amalan Adat dan Ajaran Islam Sungei Ujong

Perpustakaan

 • Perpustakaan ini akan menyediakan bahan-bahan rujukan amalan Adat dan Agama Islam dalam semua aspek kehidupan adat itu sendiri yang didukungi dengan tatacara hidup bersyarak mengikut Al Quran dan Sunnah di dalam Luak Sungei Ujong.
 • Bahan-bahan rujukan di atas termasuklah semua jenis buku-buku Adat Sungei Ujong dan buku-buku Agama Islam tentang kehidupan jurnal-jurnal, artikel-artikel, majalah-majalah, rekod-rekod penyelidikan formal atau tidak formal dan lain-lain sumber bacaan yang berkaitan.
 • Segala bahan bacaan dan rujukan di dalam perpustakaan ini akan memberi maklumat yang menyeluruh mengenai amalan Adat dan Agama Islam di Luak Sungei Ujong.
 • Bahan-bahan rujukan juga boleh diperolehi dalam bentuk maya dengan adanya makmal komputer.

Pusat Latihan Adat dan Agama Islam

 • Menyediakan pusat latihan berkaitan amalan Adat dan Ajaran Agama Islam di Luak Sungei Ujong.
 • Pusat ini akan menyediakan kursus-kursus, seminar-seminar, kelas-kelas, forum-forum dan muktamar-muktamar khusus berkaitan amalan Adat dan Ajaran Agama Islam di Luak Sungei Ujong.
 • Pusat latihan ini akan menyediakan ruang dewan, kelas-kelas, makmal berkomputer dan segala kemudahan audio visual serta tenaga pengajar yang pakar di dalam bidang amalan Adat dan Agama Islam di Luak Sungei Ujong.

Perunding Adat dan Agama Islam

 • Pusat ini juga akan menyediakan khidmat perunding dan kaunseling amalan Adat dan ajaran Agama Islam di dalam Luak Sungei Ujong.
 • Segala permasalahan dari segi hukum amalan Adat dan ajaran Agama Islam akan dapat dirungkaikan dan menawarkan segala bentuk penyelesaian dan jawapan kepada isu-isu yang berkaitan dengan amalan Adat dan ajaran Agama Islam di dalam Luak Sungei Ujong.
 • Pusat ini juga akan menyediakan pakar-pakar kaunseling dan perunding yang berkaitan dengan amalan-amalan Adat dan ajaran Agama Islam di dalam Luak Sungei Ujong.
 • Ia juga berfungsi sebagai “trouble shooter” atau jalan penyelesaian terhadap semua persoalan isu berbangkit ketidakfahaman mengenai amalan Adat dan ajaran Agama Islam di Luak Sungei Ujong.

Hak Cipta © Copyrights 2023. Majlis Dato Lembaga Adat Sungei Ujong. All Rights Reserved | Dchampion Creation | Dikemaskini pada 01 Januari 2024.

Share this:

Like this:

Like Loading...
error: Content is protected !!
Portal Rasmi Majlis Dato Lembaga Adat Sungei Ujong